04th Feb2020

ພົບ 11 ກໍລະນີ ທີ່ສົງໄສວ່າຕິດເຊື້ອ ໄວຣັດ ສາຍພັນໃໝ່ ໂຄໂຣນາ

by somchan

ປອ ດຣ ພອນປະດິດ ສັງໄຊຍະລາດ ຫົວໜ້າສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຖະແຫຼ່ງຕໍ່ຊື່ມວນຊົນວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຖີງປະຈຸບັນ ສປປ ລາວ ໄດ້ພົບ 11 ກໍລະນີ ທີ່ສົງໄສວ່າຕິດເຊື້ອ ໄວຣັດ ສາຍພັນໃໝ່ ໂຄໂຣນາ ໃນນັ້ນກວດ 9 ກໍລະນີ ຜົນກວດເຫັນວ່າບໍ່ມີເຊື້ອ ແລະ ຍັງອີກ 2 ກໍລະນີ ກຳລັງວິເຄາະ ເຊີ່ງຜູ້ສົງໄສວ່າຕິດເຊື້ອ ໄວຣັດ ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນຄົນເດີນທາງມາຈາກ ປະເທດຈີນ ແລະ ຄົນທີ່ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອໄວຣັດ ທ່ານ ຍັງໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ເຄື່ອງມືໃນການກວດ ແລະວິເຄາະເຊື້ອໄວຣັດ ຂອງປະເທດລາວແມ່ນ ໄດ້ມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ ແລະ ຜົນການກວດອອກມາກໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ.

ປະຈຸບັນສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາມີແຜນຈະຂະຫຍາຍເຄື່ອງກວດໄວ້ສະຖານທີ່ ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽງເປັນຕົ້ນແມ່ນແຂວງພາກເໜືອເພື່ອຊ່ວຍໃນການກວດໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ.

Off

Comments are closed.