05th Feb2020

ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາການພັດທະນາເຂດຈຸດສຸມໃຈກາງ ແຂວງໄຊສົມບຸນ

by somchan

ໃນວັນທີ 3 ກຸມພາ 2020 ouh ແຂວງໄຊສົມບຸນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາ ການພັດທະນາເຂດຈຸດສຸມໃຈກາງ ແຂວງໄຊສົມບຸນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ທັງເປັນຫົວຫນ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາການພັດທະນາເຂດຈຸດສຸມໃຈກາງ, ມີລັດຖະມົນຕີບັນດາກະຊວງ,ການນໍາແຂວງໄຊສົມບຸນ , ບັນດາເມືອງ ແລະ ນັກທຸລະກິດແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍດໍາລັດວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບ, ການນໍາບັນດາກະຊວງ ການນໍາຂອງແຂວງ-ເມືອງ ແລະຂະແຫນງການຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຊື່ອມ ຊຶມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ, ເພື່ອນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເກີດດອກ ເກີດຜົນ ສາມາດຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ , ດຶງດູດນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຜູ້ປະກອບການທີ່ມີຄຸນນະພາບ
ເຂົ້າໄປລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາຢູ່ ແຂວງໄຊສົມບຸນ ໃຫ້ມີລະດັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທຽບທັນກັບບັນດາ ແຂວງອື່ນໆຂອງ ສປປ ລາວ, ທັງເປັນການທົດລອງແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງດ້ານງົບປະມານ,ການເງິນລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ແຂວງໄຊສົມບູນ, ລະຫວ່າງແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ໃຫ້ກົມກຽວ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງ ຫມັ້ນທ່ຽງ, ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ຍົກສູງປະສິດທິພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດຫມາຍຢູ່ແຂວງໄຊສົມບູນ ຍົກສູງປະສິດທິພາບການບໍລິຫານທ້ອງຖິ່ນ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ກັບການພັດທະນາຢ່າງຍຸຕິທໍາ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ທັງຮັບປະກັນສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດຫມາຍ.

ທ່ານ ພົນຕີ ຄໍາລຽງ ອຸທະໄກສອນ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ລາຍງານສະພາບການພັດທະນາ ແຂວງໄຊສົມບູນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງ ຈຸດສຸມ ການພັດທະນາແຂວງໄຊສົມໃນປີ 2020 ໂດຍອີງໃສ່ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດແຂວງໄຊສົມບູນ ໃນນັ້ນຈະສຸມໃສ່ສູ້ຊົນໃຫ້ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດ ໃນປີ 2020 ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 7%, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໃຫ້ບັນລຸ1,149,39 ຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໃຫ້ໄດ້ 11.608.820 ກີບ ຫຼື 1.074 ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ, ໃນນັ້ນ ຂະແຫນງກະສິກໍາ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ 7,7% ກວມເອົາ 55,9%ຂອງ GDP, ຂະ ແຫນງອຸດສາຫະກໍາ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ 5,3%ກວມເອົາ 17,6% ຂອງ GDP, ຂະແຫນງການບໍລິການ ໃຫ້ ຂະຫຍາຍຕົວ 8,5% ກວມເອົາ 26,6% ຂອງ GDP ໂດຍຈະສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກງານຕົ້ນຕໍ່ທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກງານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ວຽກງານ ທ່ອງທ່ຽວ, ວຽກງານພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພື່ອເຊື່ອມໂຍງການບໍລິການທາງຜ່ານ,ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂະບວນການພັດທະນາແຂວງໄຊສົມບຸນ ດໍາເນີນໄປຕາມຈຸດປະສົງຄາດຫມາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ໃນໂອກາດທີ່ມີຄວາມຫມາຍຄວາມສໍາຄັນນີ້, ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ທັງເປັນຫົວຫນ້າຄະນະ ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາການພັດທະນາເຂດຈຸດສຸມໃຈກາງ, ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ແຂວງໄຊສົມບຸນ ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ, ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາ ຊົນເພື່ອເປັນກໍາລັງແຮງດັນຍູ້ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການເມືອງ, ປກຊ – ປກສ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ມີຄວາມຫນັກແຫນ້ນ, ເຂັ້ມແຂງແທ້ຕ້ອງໄດ້ບຸກບືນ ສູ້ຊົນ ແລະ ຍົກສູງຄວາມເປັນ ເຈົ້າຕົນເອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ຕ້ອງຍຶດຫມັ້ນການພັດທະນາແບບ ສີຂຽວ ແລະ ຢືນຍົງ, ເປັນມິດກັບ

ສິ່ງແວດລ້ອມ ຖືເອົາການພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງ, ເອົາການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມເປັນບັນຫາສໍາຄັນ ແລະ ຖືເອົາການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດເປັນອັນຕັດສິນ, ຮັບປະກັນ 3 ຜົນປະໂຫຍດ ຄື : ປະຊາຊົນ, ປະເທດຊາດ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ ຢ່າງກົມກຽວ, ການຜັນຂະຫຍາຍແນວຄິດ, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາມາເປັນດໍາລັດຂອງລັດຖະບານດັ່ງກ່າວ ຈະກາຍເປັນຂີດຫມາຍຫນຶ່ງ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງແຂວໄຊຍະບູລີ ໃຫ້ມີ ບາດກ້າວກະໂດດ ຢ່າງຈະແຈ້ງ”.

ພ້ອມກັນນັ້ນທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ, ສະມາຊິກພັກ,ພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ, ເຖົ້າແກ່ແນວໂຮມ, ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດ
ຕະຫຼອດຮອດ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຊາວແຂວງໄຊສົມບຸນທຸກ ຖ້ວນຫນ້າ ຈົ່ງເຊີດຊນ້ໍາໃຈຮັກຊາດ, ຮັກລະບອບໃຫມ່, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີເປັນເອກະພາບພາຍໃນ, ເປັນ ຈິດຫນຶ່ງໃຈດຽວ, ຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສາມັກຄີ, ເຊີດຊູຄວາມເປັນເຈົ້າຕົນເອງພັດທະນາແຂວງ ໄຊສົມບຸນ ໃຫ້ກ້າວຂຶ້ນສູ່ຈຸດຫມາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

 

 

Off

Comments are closed.