13th Apr2020

ບົດແນະນຳສຳລັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າພາຍໃນປະເທດ ແລະເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ

by somchan

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ໄດ້ອອກບົດແນະນຳ ສຳລັບການຂົນສົ່ງ ແລະເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ແລະແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ສະບັບ ເລກທີ226/ຍທຂ  ລົງວັນທີ 11 ເມາ 2020 ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ແລະຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳສັ່ງ ຄຳແນະນຳ ແລະ ແຈ້ງການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການກວດກາ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະສິນຄ້າເຂົ້າ-ອອກປະເທດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງຈຶ່ງໄດ້ອອກບົດແນະນຳເພີ່ມດັ່ງນີ້:

 

Off

Comments are closed.