12th May2020

ຄຳແນະນຳກຽ່ວກັບການປັບປຸງແກ້ໄຂ ແລະ ມາດຕະການສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພາກທຸລະກິດໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19

by somchan

ຄຳແນະນຳກຽ່ວກັບການປັບປຸງແກ້ໄຂ ແລະ ມາດຕະການສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພາກທຸລະກິດໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດ ຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນຄຳແນະນຳທີ່ 031/ສພກ, ລົງວັນທີ່ 21 ເມສາ 2020

  • ອີງຕາມ ຄຳສັ່ງຂອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ່ 06/ນຍ,ລົງວັນທີ່29 ມີນາ 2020 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ,ກັນການລະບາດ,ຄວບຄຸມແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານເພື່ອຕ້ານພະຍາດ COVID-19;
  • ອີງຕາມຄຳແນະນຳຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ສະບັບເລກທີ່ 031/ສພກ,ລົງວັນທີ່ 21 ເມສາ 2020.
  • ອີງຕາມການແຈ້ງການຂອງຫ້ອງການສຳນັກງານນາຍົກລັດຄະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ່524/ຫສນຍ,ລົງວັນທີ່ 1 ພຶດສະພາ 2020 ວ່າດ້ວຍການສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການ ໃນການປ້ອງກັນ,ຄວບຄຸມ,ສະກັດກັ້ນແລະແກ້ໂຂການແຜ່ລະບາດ ຂອງ COVID-19 ໃນໄລຍະແຕ່ທີ່ 04-17 ພຶດສະພາ 2020.

 

ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍເສດຖະກິດຂອງລາວ ຈາກສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການ ໃນການປ້ອງກັນ,ຄວບຄຸມ,ສະກັດກັ້ນແລະແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດ ຂອງ COVID-19 ໃນໄລຍະວັນທີ່ 04-17 ພຶດສະພາ 2020 ຕາມການແຈ້ງການຂອງຫ້ອງການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ່ 524/ຫສນຍ, ລົງທີ່ 1 ພຶດສະພາ 2020​.

 

ຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ,ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ກໍານົດການປັບປຸງເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະການ ສໍາສັບການສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຂອງພາກທຸລະກິດ ໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນຄໍາແນະນຳ 031/ສພກ, ລົງວັນທີ່ 21 ເມສາ 2020 ດັ່ງນີ້:

 

 

 

 

Off

Comments are closed.