13th Jul2022

ປກສ ກຸ່ມບ້ານ ສີເມືອງ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ຮັກສາໄດ້ບ້ານນາມມະຍົດປ້ອງກັນຊາດເຂັ້ມແຂງ ແລະ ບ້ານເຮັດວຽກປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບດີ.

by somchan

ທ້າຍອາທິດຜ່ານມານນີ້, ປກສ ກຸມບ້ານ ສີເມືອງ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການປະເມີນ ຜົນຂອງການກວດກາ, ການເຫນັງຕິງ ຂອງພົນລະເມືອງ ສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານເຮັດວຽກປ້ອງກັນຊາດເຂັ້ມແຂງ, (more…)

Off